Latest articles

Vysoké školy s možnosťou podávania prihlášok od 1.4.2013

03.04.2013

Zoznam vysokých škôl, na ktoré je možné si ešte podať prihlášku.  

Prepojenie CEP s elektronickou žiackou knižkou

27.03.2013

Centrálna elektronická prihláška (CEP) je prepojená s elektronickou žiackou knižkou.  

Dotazník na stránke PortálVŠ

06.09.2012

V rámci projektu Portál vysokých škôl chceme spoznať Vaše skúsenosti pri práci s portálom, Vaše názory, pripomienky a návrhy na jeho skvalitnenie. Z tohto dôvodu Vám predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k informáciám o vysokých…  

Termíny podávania prihlášok na vysokoškolské štúdium pre rok 2012/2013

12.06.2012

Základné informácie o termínoch a o dodatočných termínoch na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium.  

Oficiálne vyjadrenia vysokých škôl o spôsobe zapojenia k preberaniu údajov z centrálnej elektronickej prihlášky

12.01.2012

Oficiálne vyjadrenia zaslané jednotlivými vysokými školami s informáciou o spôsobe zapojenia vysokej školy k elektronickému preberaniu údajov z elektronickej prihlášky Portálu VŠ pre akademický rok 2012/2013.  

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy

11.01.2012

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy  

Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky

10.01.2012

Informácie k použitiu centrálnej elektronickej prihlášky: Možnosť podania elektronickej prihlášky z centrálneho portálu závisí v plnej miere od vysokej školy.  

Oficiálne vyjadrenia tvorcov akademického informačného systému k prepojeniu AIS s CEP.

13.12.2011

Všetky oficiálne vyjadrenia tvorcov akademických informačných systémov.  

Žilinská univerzita je prvou VŠ, ktorá prijala do svojho IS prihlášky z CEP

01.03.2011

Žilinská univerzita je prvou vysokou školou, ktorá prijala do svojho informačného systému prihlášky z centrálneho elektronického prihlasovania.  

List uchádzačom

11.02.2011

Vážený uchádzač o štúdium na vysokej škole, stali ste sa používateľom centrálnej elektronickej prihlášky na vysokú školu, blahoželáme.