DOD na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch

18.02.2015

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom v Piešťanoch si Vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 17. marca 2015.