Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK

18.02.2015

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vas pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 11. marca 2015 (streda) v čase od 13:00 - 15:00 hod. na ulici Odbojárov 10 v Bratislave.

Časový harmonogram:

12.50 – 13.00 h – stretnutie s uchádzačmi vo foyer Farmaceutickej fakulty UK
13.00 – 13.30 h – Ing. Margita Hupková (vedúca študijného oddelenia FaF UK)
– informácie o prijímacom konaní, SCIO, štúdium na univerzite atď.
13.30 – 13.40 h – Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. (prodekan pre rozvoj fakulty a spoluprácu s praxou)
– informácie o členení štúdia, povolaní farmaceut a možnostiach uplatnenia
13.40 – 13.50 h – Martin Dragún (študent FaF UK, 5. ročník, tajomník SSŠF)
– informácie o mimoškolských projektoch a aktivitách študentov fakulty
13.50 – 14.15 h – diskusia (po jej ukončení rozdelenie študentov do skupín na exkurziu)
14.15 – 15.00 h – exkurzia po vybraných katedrách a pracoviskách FaF UK (podľa výberu uchádzačov)
– ukážky pedagogických a výskumných aktivít pracovníkov fakulty

Dobrovoľná časť programu:

10.00 – 18.00 h – TyFaVKa (Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry) – projekt SSŠF
– počas dňa prebiehajú Kariérne dni farmaceutov (KDF) – expozícia farmaceutického prostredia