Business Informatics

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teóriea konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa naprogramovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikaniatak, že si dokážu poradiť s agendami na zriadenie firmy ako aj s jej prevádzkovaním a ďalším rozvojom. Získajú základné poznatky z hospodárskych pro-cesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale ajvo forme samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vediauplatniť moderné informačné technológie v praxi.Prospects of graduates

Graduates ofEconomicInformaticsDepartment ofEconomicInformaticsstudyobtainedcomprehensiveknowledgeofeconomictheoryandpractical experienceof workingwithcomputers.They willbe ableto workwithstandardofficeautomationsoftware,to participateinprogramimplementationandoperation ofinformationsystemsineconomicobjectsat alllevels of management.Gainknowledgeofbusinesssothat itcan dealwith theagendasfor the establishment ofcompaniesaswell asitsoperationandfurtherdevelopment.Acquirebasicknowledgeofeconomicprocessesatdifferentlevelsof management.The graduatesin allindustries, publicadministration,theprivatesector,butalsoasseparatebusinesses.Studyprepared byexpertswho have goodknowledgeof economic,dominated bycomputer technologyand know how toapplymodern information technologyinpractice.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Further information about the admission procedure for the 1st level of study can be obtained directly in the office of Associate Dean in Charge of Education of the particular Faculty:

Assoc. Prof. Zuzana Juhaszova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67295706

e-mail: zuzana.juhaszova@euba.skAdditional information

.Conditions for international students

Foreign applicants have the same conditions as the applicants from the Slovak Republic. They have to take part in and complete the Unit for Language and Preparatory Studies at the Comenius University in Bratislava (except for the applicants from the Czech Republic), they must take a Slovak language test at the entrance exams (except for the applicants from the Czech Republic, and for the applicants  interested in the study at Faculty of Applied Languages). The applicants who obtained a certificate of expats, i.e. of the Slovaks living abroad under a specific rule, are considered to be Slovak citizens.Coordinator for students with specific needs

Assoc. Prof. Erik Soltes, PhD.

Tel. N.: +421 2 67295717

e-mail: erik.soltes@euba.skGeneral information on the admission exam

Complete information regarding the admission examinations for the 1st level of study are published on the website (only in slovak language):

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

The University of Economics in Bratislava (hereinafter referred to as EU) accepts such an electronic enrolment form only which will be created in the Academic Information System (AIS2) of EU in Bratislava, not in the academic web portal (www.portalvs.sk). If the applicant uses an electronic enrolment form on the academic portal, he/she has to deliver it to EU in Bratislava in the printed form too, and pay the fee of €40 (without the claim to a reduced fee).

The electronic enrolment form, and the instructions how to fill it in will be published on the following site after January 1, 2015:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

The fee for the admission procedures must be settled solely by the bank transfer (not by cheque). The transfer order to settle the payment in the bank is not a proof of payment for the entrance examination. The account statement, or a receipt that the payment is settled by internet banking can be acknowledged.

Additional Information

Further information about the admission procedure for the 1st level of study can be obtained directly in the office of Associate Dean in Charge of Education of the particular Faculty:

Assoc. Prof. Zuzana Juhaszova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67295706

e-mail: zuzana.juhaszova@euba.sk

 Form of entrance exam

written testsTests

- mathematics,

- basics of economics and economy,

- one foreign language (English, German, Russian, French, Spanish, Italian)  • Open day

    07.02.2020

  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 31.03.2020

  • Performance of the entrance exam

    15.06.2020 - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
150


Prílohy
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

The information about the billing data is published in the following material:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

Make sure that there are the correct Faculty name, the correct Faculty variable symbol, and the correct specific symbol given.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Last update: 20.09.2019 00:08

Draw attention to not topical data