Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 ratings
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 ratings
3. Ing. Martin Kuchta PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 14 ratings
4. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 13 ratings
5. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 ratings
6. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 ratings
7. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 ratings
8. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 5 ratings
9. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 ratings
10. MUDr. Zora Haviarová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 4 ratings
11. Mgr. Michael Augustín PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
12. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 ratings
13. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 ratings
14. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 ratings
15. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
16. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
17. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
18. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 ratings
19. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
20. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 ratings
21. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 ratings
22. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
23. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
24. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
25. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 ratings
26. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 ratings
27. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
28. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
29. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 ratings
30. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
31. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
32. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
33. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
34. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
35. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
36. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
37. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
38. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
39. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
40. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
41. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
42. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
43. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
44. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
45. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
46. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
47. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
48. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
49. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
50. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
51. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
52. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
53. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
54. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
55. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 ratings
56. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
57. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
58. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
59. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
60. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
61. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
62. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
63. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 evaluation
64. doc. Ing. Beáta Stehlíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
65. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
66. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
67. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
68. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
69. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
70. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
71. doc. PhDr. Zoltán Rózsa PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 / 1 evaluation
72. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
73. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
74. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
75. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
76. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
77. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
78. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
79. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
80. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
81. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 evaluation
82. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
83. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
84. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
85. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
86. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
87. doc. Ing. Marta Benková CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
88. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
89. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
90. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
91. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
92. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
93. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
94. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
95. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
96. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
97. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
98. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 evaluation
99. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
100. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
101. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
102. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
103. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
104. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
105. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
106. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
107. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
108. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
109. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
110. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
111. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
112. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
113. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
114. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
115. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
116. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
117. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
118. doc. Ing. Branislav Kršák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
119. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
120. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
121. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
122. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
123. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
124. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
125. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 evaluation
126. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
127. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
128. Ing. Tomáš Škovránek PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
129. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
130. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
131. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
132. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
133. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
134. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
135. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
136. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
137. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
138. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
139. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
140. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
141. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
142. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
143. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
144. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
145. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
146. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
147. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
148. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
149. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
150. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
151. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
152. doc. Ing. Jozef Čech CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
153. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
154. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
155. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
156. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
157. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
158. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4.99 / 93 ratings
159. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 ratings
160. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 ratings
161. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.92 / 144 ratings
162. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.91 / 34 ratings
163. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.87 / 168 ratings
164. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 ratings
165. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.83 / 12 ratings
166. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 ratings
167. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.79 / 354 ratings
168. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 ratings
169. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 ratings
170. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 ratings
171. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 ratings
172. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 6 ratings
173. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 ratings
174. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 ratings
175. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 ratings
176. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 ratings
177. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 ratings
178. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 ratings
179. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 ratings
180. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 ratings
181. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 ratings
182. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.45 / 129 ratings
183. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4 / 4 ratings
184. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 ratings
185. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 ratings
186. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 ratings
187. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 evaluation
188. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
189. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
190. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
191. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru 4 / 1 evaluation
192. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 evaluation
193. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 evaluation
194. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 ratings
195. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 ratings
196. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 ratings
197. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 ratings
198. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
199. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 evaluation
200. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 evaluation
201. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 ratings
202. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 ratings
203. Mgr. Juraj Petrík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 2 / 2 ratings
204. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
205. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
206. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
207. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
208. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
209. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 evaluation
210. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 ratings
211. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 ratings
212. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
213. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
214. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
215. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
216. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
217. Mgr. Jana Vindišová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
218. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
219. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
220. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 evaluation
221. Mgr. Kristína Janková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation