Teachers assessment

Ján Derco

Ján Derco
Ing., PhD.

A / 7 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
09.12 2022

Pán Ing.Derco, PhD., začína hodinu vždy načas. Veľmi dobre pozná svoju tému a vie ju podrobne vysvetliť, má široký rozhľad. Už na prvej hodine je uvedený zoznam otázok na započet a skúšku, aby sa študent ľahko pripravil na skúšku.