Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 3 ratings
2. Mgr. Kristína Janková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 2 ratings
3. doc. MVDr. Eva Petrovová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 ratings
4. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
5. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 evaluation
6. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
7. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
8. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
9. PaedDr. Ivica Hajdučeková PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 / 1 evaluation
10. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
11. prof. RNDr. Ján Vojtaššák CSc. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
12. PhDr. Katarína Brziaková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
13. Ing. Anna Hodulíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
14. Mgr. Jana Vindišová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
15. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
16. Mgr. Kamila Melnikov PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
17. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
18. PhDr. Slávka Drozdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
19. Mgr. Pavel Petrovič PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
20. prof. RNDr. Michal Toropila CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
Počet záznamov: 280 (14/14)