Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
2. prof. RNDr. Ján Vojtaššák CSc. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
3. PhDr. Katarína Brziaková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
4. Mgr. Jana Vindišová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
5. Ing. Anna Hodulíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 evaluation
6. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
7. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 evaluation
8. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
9. PhDr. Slávka Drozdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
10. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 evaluation
11. Mgr. Kamila Melnikov PhD. Trnavská univerzita v Trnave 1 / 1 evaluation
12. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 evaluation
13. Mgr. Pavel Petrovič PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 evaluation
Počet záznamov: 273 (14/14)