Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
2. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
3. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
4. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
5. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
6. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
7. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
8. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
9. MVDr. Zuzana Maková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
10. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
11. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
12. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
13. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
14. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
15. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
16. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 evaluation
17. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
18. doc. RNDr. Dana Dojčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
19. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
20. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
Počet záznamov: 280 (7/14)