Teachers assessment

Pavel Naď

Pavel Naď
doc., MVDr., PhD.

A / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
30.04 2021

Jsem spokojená s jeho příjemným a naučným výkladem.

Anonymous voting
20.05 2018

z môjho pohľadu celkom správni profesor, ochotný , tolerantný