Teachers assessment

Vladimír Petrilla

Vladimír Petrilla
MVDr., PhD.

A / 6 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
22.04 2021

Na hodiny s týmto učiteľom sa vždy teším. Super výklad učiva, zrozumiteľný + ľudský prístup.