Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
2. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 evaluation
3. doc. Ing. Marta Benková CSc. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
4. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
5. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
6. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 evaluation
7. MVDr. Andrej Marcin CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
8. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 evaluation
9. Mgr. Martin Bartkovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
10. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
11. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 evaluation
12. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
13. MVDr. Martina Galdíková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
14. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
15. Mgr. Jozef Miškolci PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
16. Ing. Marián Koňár Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
17. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 evaluation
18. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
19. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 evaluation
20. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
Počet záznamov: 280 (6/14)