Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
2. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
3. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
4. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
5. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
6. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
7. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
8. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 ratings
9. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
10. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
11. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 ratings
12. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 ratings
13. Mgr. Martina Bodnárová PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
14. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
15. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
16. RNDr. Eva Bocková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
17. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
18. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
19. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 evaluation
20. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
Počet záznamov: 280 (5/14)