Teachers assessment

Searching a teacher

Enter your surname. To refine your search, you can also enter a university or a faculty on which you operate.

 

TOP ratings

Name School Evaluation
1. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
2. Mgr. Peter Manko PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 2 ratings
3. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
4. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
5. PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 ratings
6. PharmDr. Magdaléna Polláková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
7. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 ratings
8. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
9. MVDr. Marián Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
10. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 ratings
11. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 ratings
12. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
13. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 evaluation
14. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 evaluation
15. MVDr. Gabriel Lazar CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
16. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 evaluation
17. RNDr. Eva Bocková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 evaluation
18. prof. PhDr. Gabriela LOJOVÁ PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 evaluation
19. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 evaluation
20. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 evaluation
Počet záznamov: 273 (5/14)