Hodnotenie učiteľov

Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.

Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.

Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.

Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.

Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.

Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.

Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.

Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.

Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.

Službu hodnotenia si doteraz aktivovalo 846 učiteľov.

Vyhľadanie učiteľa

Zadajte Vaše priezvisko. Pre spresnenie vyhľadávania môžete zadať aj vysokú školu, prípadne aj fakultu na ktorej pôsobíte.

 

TOP hodnotenia

Meno Škola Hodnotenie
1. Mgr. Štefánia Megyesi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 22 hodnotení
2. doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 14 hodnotení
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 7 hodnotení
4. PhDr. Dana Buntová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 7 hodnotení
5. Ing. Peter Palúch PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 6 hodnotení
6. Ing. JOZEF ORGONÁŠ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
7. prof. Ing. VANDA LIESKOVSKÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
8. Ing. Martin Kuchta PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 5 hodnotení
9. Ing. František Kreps PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 4 hodnotenia
10. MVDr. Tomáš Csank PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 4 hodnotenia
11. PhDr. Tomáš Habánik PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 4 hodnotenia
12. prof. Ing. Štefan Schmidt PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
13. doc. RNDr. Alexander Hudák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
14. RNDr. Valéria Verebová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
15. doc. Ing. Pavel Segeč PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 3 hodnotenia
16. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
17. doc. PaedDr. Lilla Koreňová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
18. Bc. Lenka Molnárová Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
19. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 3 hodnotenia
20. MVDr. Jana Koščová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
21. Mgr. Martin Kuruc PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
22. Ing. MÁRIA HASPROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 3 hodnotenia
23. doc. MVDr. Peter Korim PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
24. doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 3 hodnotenia
25. MVDr. Vladimír Petrilla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
26. RNDr. Tatiana Hrušková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
27. prof. Ing. Michal Cehlár PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
28. Ing. Juraj Vagner PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
29. Ing. Michaela Bačíková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
30. RNDr. Darina Tóthová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
31. MVDr. Dagmar Mudroňová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
32. doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
33. MVDr. Alena Nagyová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
34. MUDr. Aneta Kubranská Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
35. RNDr. Imrich Strapáč CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
36. MVDr. Rudolf Hromada PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
37. Ing. Pavol Otepka PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
38. doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
39. Mgr. TOMÁŠ SOVINEC PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
40. Ing. MIROSLAVA LOYDLOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
41. Ing. Marcela Taušová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
42. prof. Ing. Milan Majerník PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
43. prof. Ing. Juraj Vaculík PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 2 hodnotenia
44. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
45. doc. Ing. Michal Šoltés PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
46. MVDr. Jana Pažáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
47. Ing. Jozef Palkovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 2 hodnotenia
48. Ing. Martina Džubáková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
49. MVDr. Marian Hluchý PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
50. doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 2 hodnotenia
51. Ing. RENÁTA STANLEY PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
52. Ing. Petra Szaryszová PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 2 hodnotenia
53. PharmDr. Veronika Tkáčová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
54. PaedDr. Ľubomír Rendár PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
55. MVDr. Ľubica Horňáková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
56. Mgr. Lucia Berdisová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 2 hodnotenia
57. MVDr. Viera Almášiová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
58. MVDr. Marián Prokeš PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 2 hodnotenia
59. JUDr. Elena Júdová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 / 1 hodnotenie
60. doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
61. prof. Ing. Ján Závadský PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
62. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
63. KATARÍNA ČEMICKÁ CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
64. ThDr. Pa Monika Slodičková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
65. Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
66. Ing. ZUZANA NEUPAUEROVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
67. doc. Ing. Róbert Huňady PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
68. MVDr. Lenka Krešáková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
69. prof. MVDr. Peter Reichel CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
70. Ing. Marek Bajtala PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
71. doc. JUDr. Miloš Deset PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
72. Mgr. Ján Jakubej PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
73. RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
74. MVDr. Slávka Flešárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
75. doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
76. PhDr. Marcel Olšiak PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
77. Ing. Jakub Fuska PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
78. RNDr. Marcela Valko-Rokytovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
79. prof. Ing. Marko Halo PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
80. Ing. Ján Koščo PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
81. SL.Lic. Andrej Krivda PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 / 1 hodnotenie
82. Ing. Ladislav Bakay PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
83. MVDr. Ján Kachnič PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
84. Ing. Jaroslav Matej PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
85. MVDr. Katarína Kuzyšinová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
86. doc. PhDr. HELENA ŠAJGALÍKOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
87. docent Mgr Martin Kasarda Dr Paneurópska vysoká škola 5 / 1 hodnotenie
88. Ing. Ján Derco PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
89. RNDr. Alžbeta Benedikovičová PhD. Trnavská univerzita v Trnave 5 / 1 hodnotenie
90. Ing. Tomáš Pavlik PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
91. doc. Ing. Klára Hennyeyová CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
92. PhDr. Ján Višňovský PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 / 1 hodnotenie
93. RNDr. Martin Takáč PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
94. PharmDr. Monika Fedorová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
95. doc. MUDr. Alena Furdová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
96. Ing. Elena Kondrlová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
97. Ing. Peter Kolarovszki PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
98. doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
99. doc. MVDr. Pavel Naď PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
100. Ing. Mária Gamcová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
101. prof. MVDr. Jozef Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
102. MVDr. Lukáš Bujňák PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
103. MVDr. Boris Vojtek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
104. PaedDr. Dorota Smetanová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
105. MVDr. Peter Váczi PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
106. MVDr. Ľubor Bindas PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
107. Ing. Martin Grančay PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
108. Ing. Anna Sobeková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
109. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
110. MVDr. Tomáš Mihok PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
111. doc. PhDr. Helena Čertíková Vysoká škola múzických umení v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
112. MVDr. Ján Čurlík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
113. Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
114. doc. PharmDr. Zdenko Pirník PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
115. doc. MVDr. Peter Popelka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
116. prof. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
117. Ing. Jaroslav Kultan PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
118. Ing. Marek Živčák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
119. Ing. Ľudmila NovákováMarcinčínová PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
120. Ing. PETER DRÁBIK PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
121. Ing. LÝDIA STANKOVIČ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
122. MVDr. Silvia Ondrašovičová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
123. prof. MVDr. Pavol Mudroň PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
124. doc. Ing. Iveta Vasková PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
125. Ing. Jana Hlaváčiková PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
126. prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave 5 / 1 hodnotenie
127. doc. Ing. Iveta Kremeňová PhD. Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
128. doc. MVDr. Peter Lazár PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
129. doc. Ing. Ľubica Baričičová PhD. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 hodnotenie
130. prof. MVDr. Valéria Letková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
131. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
132. doc. MVDr. Oskar Nagy PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
133. Ing. Martin Kováč PhD. Technická univerzita v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
134. Ing. Silvia Barátová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
135. prof. MVDr. Ján Danko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
136. Ing. Alexander Bilčík PhD. Vysoká škola DTI 5 / 1 hodnotenie
137. RNDr. Vladimír Guldan Žilinská univerzita v Žiline 5 / 1 hodnotenie
138. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
139. Ing. Pavel Polák PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 / 1 hodnotenie
140. Mgr. Marek Tobolka PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
141. MVDr. Jana Maľová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
142. PhD. Janka Hašanová JUDr. Akadémia Policajného zboru 5 / 1 hodnotenie
143. MVDr. Katarína Holovská PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
144. MVDr. Renáta Szabóová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
145. prof. MVDr. Viera Cigánková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
146. PhDr. Dana Brázdilová PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 / 1 hodnotenie
147. Ing. Beáta Stajančová Prešovská univerzita v Prešove 5 / 1 hodnotenie
148. doc. RNDr. Dušan Brozman PhD. Technická univerzita vo Zvolene 5 / 1 hodnotenie
149. MVDr. Martina Karasová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
150. MVDr. Tomáš Lipták Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 / 1 hodnotenie
151. doc. Ing. Andrej Miklošík PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 4.99 / 93 hodnotení
152. PharmDr. Martin Višňanský PhD., MBA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.98 / 46 hodnotení
153. PaedDr. Lenka Rovňanová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4.95 / 41 hodnotení
154. Ing. Attila Tóth PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4.9 / 31 hodnotení
155. PaedDr. Lucia Šepeľáková PhD. Prešovská univerzita v Prešove 4.89 / 112 hodnotení
156. doc. Ing. Katarína Teplická PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 156 hodnotení
157. Ing. Robert Klír PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.86 / 28 hodnotení
158. Ing. Juraj Fabuš PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.82 / 11 hodnotení
159. Ing. Mgr. PETER SCHMIDT PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.8 / 5 hodnotení
160. Ing. Ladislav Takáč PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.78 / 335 hodnotení
161. Ing. PAULÍNA KRNÁČOVÁ PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 4.78 / 9 hodnotení
162. MVDr. Martin Tomko PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.75 / 4 hodnotenia
163. MVDr. František Zigo PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 21 hodnotení
164. MVDr. Jana Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 6 hodnotení
165. prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
166. Ing. Gabriel Bugár PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
167. MVDr. Miloš Halán PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
168. MVDr. Mária Figurová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
169. Ing. Peter Feciľak PhD. Technická univerzita v Košiciach 4.67 / 3 hodnotenia
170. Mgr. Martin Brestovanský PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.55 / 11 hodnotení
171. Mgr. Zuzana Škvarková PhD. Trnavská univerzita v Trnave 4.5 / 10 hodnotení
172. Ing. Daniel Papán PhD. Žilinská univerzita v Žiline 4.5 / 2 hodnotenia
173. prof. PhDr. Erich Mistrík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.5 / 2 hodnotenia
174. doc. RNDr. Jana Staničová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4.5 / 2 hodnotenia
175. PhDr. Vladimír Burčík CSc. Univerzita Komenského v Bratislave 4.45 / 129 hodnotení
176. doc. MVDr. Daniela Takáčová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
177. RNDr. Marcel Uhrin PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 4 / 3 hodnotenia
178. MVDr. Ján Bílek PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 2 hodnotenia
179. doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
180. prof. MVDr. Mária Goldová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
181. prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 / 1 hodnotenie
182. prof. PhDr. Jana Sokolová CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 / 1 hodnotenie
183. JUDr. Lýdia Zemandlová CSc. Akadémia Policajného zboru 4 / 1 hodnotenie
184. MVDr. Mária Kuricová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
185. MVDr. Alexander Pavľak Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 / 1 hodnotenie
186. Ing. Demo Demovič PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3.9 / 39 hodnotení
187. RNDr. Ladislav Ševčovič PhD. Technická univerzita v Košiciach 3.5 / 2 hodnotenia
188. prof. MUDr. Jozef Lohnert CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3.25 / 4 hodnotenia
189. Mgr. Svetlana Kapalková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 3 / 2 hodnotenia
190. prof. MVDr. Jaroslav Hajurka PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
191. doc. RNDr. Ľubomír Marko PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 / 1 hodnotenie
192. prof. MVDr. Ján Dianovský PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 / 1 hodnotenie
193. doc. MVDr. Eva Čonková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2.5 / 2 hodnotenia
194. Ing. Jaroslav Petráš PhD. Technická univerzita v Košiciach 2.25 / 4 hodnotenia
195. MVDr. Igor Šulla PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
196. RNDr. Mária Kolesárová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
197. prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
198. MVDr. Peter Major PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
199. MVDr. Martin Boldižár Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
200. doc. MVDr. Igor Capík PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 / 1 hodnotenie
201. doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.5 / 2 hodnotenia
202. Ing. Jozef Kremeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 2 hodnotenia
203. doc. MVDr. Milan Vasiľ CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
204. doc. PaedDr. Valerian Franc CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
205. PharmDr. Natália Antoliková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
206. Ing. Pavol Bajusz Technická univerzita v Košiciach 1 / 1 hodnotenie
207. Mgr. Marcela Adamcová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
208. RNDr. Igor Brilla PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 / 1 hodnotenie
209. Mgr. Kristína Janková PhD. Univerzita Komenského v Bratislave 1 / 1 hodnotenie
210. Ing. Jana Jacková PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie
211. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 / 1 hodnotenie