Teachers assessment

Dana Buntová

Dana Buntová
PhDr., PhD.

A / 8 ratings

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
08.01 2022

Veľmi ľudský, príjemný prístup, odbornosť, príklady z praxe, úžasný človek s veľkým srdcom, ďakujeme!

Anonymous voting
22.12 2014

Výborná učiteľka, ktorá nám v rámci štúdia dala veľmi veľa praktických a zaujímavých informácií. Hodiny sa nám vždy páčili a odniesli sme si z nich toho veľa.

Anonymous voting
19.12 2014

Skvelý človek s veľkým srdcom, vždy ochotný pomôcť! Výborná odborníčka, ktorá nám prakticky poskytuje poznatky, ktoré reálne aj využijeme. Vždy nám spríjemní atmosféru úsmevom na tvári. Ďakujeme Vám!

Anonymous voting
15.12 2014

Praktické, poučné a súčasné.

Anonymous voting
15.12 2014

Výborná odborníčka! Výborná učiteľka! Naozaj skvelý človek! Škoda, že takých nie je viac! Teoretické poznatky prenáša do praktických príkladov, ktoré reálne v praxi využijeme! Neprikladá dôraz memorovaniu definícii a poučiek, ktoré aj tak za krátku dobu vyfučia z hlavy. Vždy každému pomôže, poradí. Prajem jej veľa úspechov!

Anonymous voting
15.12 2014

Výborná odborníčka s ľudským prístupom nie len k študentom ale aj k pacientom. Absolvovali sme u nej nejednu prax a každá hodina náčuvu nám bola prínosom.

Andrea Sučková
11.12 2014

Ďakujem za hodiny Logopedického manažmentu v školstve. Napriek tomu, že sa zdá, že takýto predmet sa nás nemusí týkať, dáva nám veľa praktických poznatkov o tom, čo nás v praxi čaká. Oceňujem najmä praktické skúsenosti vyučujúcej a ich distribúciu medzi študentov.

Anonymous voting
10.12 2014

Nielen úžasný odborník, ale hlavne človek. Jedna z mála vyučujúcich, ktorí vedia, o čom hovoria, ponúka nám poznatky do praxe, nie len teoretické info, ktoré si vieme prečítať z kníh.