Teachers assessment

Marcel Golian

Marcel Golian
Ing., PhD.

A / 7 ratings

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Štefan Gažo
08.12 2022

Pedagóg s porozumením pre každého študenta .