Teachers assessment

Valéria Verebová

Valéria Verebová
RNDr., PhD.

A / 8 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
26.06 2023

Najlepšia vyučujúca doposiaľ! Kvalitné vysvetlenie a prebratie učiva, prepočítanie príkladov, dokonca poskytnuté aj konzultácie, ak študent niečomu nerozumie. Osobne si veľmi cením ľudský prístup a neustály prínos pozitívnej energie na cvikách. Ešte som nestretla vyučujúceho, ktorý by si takto vedel aj napríklad priznať chybu a ospravedlniť sa študentom, a ktorý by nedával na hodinách o sebe vedieť, že je niečo viac ako študenti, aj keď, samozrejme, je.

Anonymous voting
14.03 2022

Tak milú a ľudskú vyučujúcu by sme chceli mať na každom cviku :)