Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany), Piešťany
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pieštany), Piešťany
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment kvality
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment kvality
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment kvality
1. degree, E, Anglický
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment kvality
1. degree, E, Slovenský
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. degree, E, Slovenský
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. degree, E, Anglický
600 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
aplikované mediálne štúdiá
1. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
1. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
1. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
1. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
1. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
1. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
1. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
vzťahy s médiami
1. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
aplikované mediálne štúdiá
2. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
2. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
2. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
2. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
2. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
2. degree, D, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
2. degree, E, Slovenský
500 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. degree, D, Slovenský
950 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. degree, E, Slovenský
950 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
3. degree, E, Slovenský
950 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. degree, D, Slovenský
950 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. degree, E, Slovenský
950 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia
1. degree, D, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
1. degree, D, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
1. degree, E, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
1. degree, D, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia
1. degree, D, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
ochrana a obnova životného prostredia
1. degree, D, Anglický
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
ochrana a obnova životného prostredia
1. degree, D, Slovenský
600 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia
2. degree, D, Anglický
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
2. degree, D, Anglický
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
inžinierstvo životného prostredia
2. degree, D, Anglický
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
inžinierstvo životného prostredia
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. degree, D, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. degree, D, Anglický
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. degree, E, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. degree, E, Anglický
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
molekulárna biológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
molekulárna biológia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
400 € 850 € 25 € 20 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, D, Anglický, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, E, Anglický, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. degree, D, Anglický, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. degree, E, Anglický, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree, D, Anglický
850 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree, E, Anglický
550 € 0 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, E, Nemecký, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, D, Ruský, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree, E, Ruský, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Francúzsky, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Nemecký, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Ruský, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Ruský, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, D, Anglický
850 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, E, Anglický
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. degree, E, Anglický, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, E, Nemecký, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree, E, Ruský, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Nemecký, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Ruský, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Ruský, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 25 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. degree, D, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. degree, E, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree, D, Nemecký, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree, E, Nemecký, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree, D, Ruský, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree, E, Ruský, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, D, Slovenský
1200 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, E, Slovenský
1200 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree, D, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree, E, Slovenský
1400 € 850 € 40 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
1. degree, D, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
1. degree, E, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree, D, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree, E, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree, D, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree, E, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
1. degree, D, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
1. degree, E, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
1. degree, D, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
1. degree, E, Slovenský
700 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
2. degree, D, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
2. degree, E, Slovenský
850 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
manažment a ekonómia verejnej správy
2. degree, D, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
2. degree, D, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
2. degree, E, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
2. degree, E, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
3. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
3. degree, E, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálna politika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálna politika
3. degree, E, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná politika a verejná správa
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
rádiologická technika
1. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
rádiologická technika
1. degree, E, Slovenský
550 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
550 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
2. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.