Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 30 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave manažment v turizme a hotelierstve
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
aplikované mediálne štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
aplikované mediálne štúdiá
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 850 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
vzťahy s médiami
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
aplikované mediálne štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
marketingová komunikácia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
masmediálna komunikácia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a informačné kompetencie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a informačné kompetencie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
teória digitálnych hier
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná analytická chémia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
1. stupeň, D, Anglický
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
ochrana a obnova životného prostredia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
2. stupeň, D, Anglický
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
inžinierstvo životného prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. stupeň, D, Anglický
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
biotechnológie
3. stupeň, E, Anglický
1000 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
molekulárna biológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2000 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
molekulárna biológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
550 € 850 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a literatúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
história a aplikovaná história v kyberpriestore
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 35 € 30 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 900 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
1. stupeň, E, Slovenský
900 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
európske štúdiá a politiky
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
verejná správa
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 35 € 35 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
rádiologická technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
rádiologická technika
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
fyzioterapia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.