Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 386

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Socha, objekt, inštalácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Socha, objekt, inštalácia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.10.2020 - 15.01.2021 27.01.2021 - 29.01.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 24.03.2021 - 24.05.2021 24.06.2021 - 25.06.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 29.03.2021 - 31.05.2021 01.07.2021 - 02.07.2021
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Administrácia vo verejnom zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Misijná a charitatívna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Psychológia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Sociológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná

Stránka 63 z 68