Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 118

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 29.06.2022 30.06.2022 - 12.08.2022

Stránka 63 z 63