Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 24

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyziologická a klinická výživa
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024 11.06.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024 11.06.2024 - 12.06.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024 11.06.2024 - 12.06.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 29.02.2024
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta Zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2024