Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach,  ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 6 katedier a 3 ústavy. FVT má k dispozícii dve hlavné budovy, v ktorých prebieha výučba a taktiež disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou. Vo všetkých objektoch FVT je zabezpečený bezplatný prístup na internet pomocou wifi

Fakulta výrobných technológií v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom ponuka atraktívne nové a inovované študijné programy, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám trhu práce, nie len v Prešovskom regióne, ale aj na Slovensku a v zahraničí. Po dlhých diskusiách vedenia fakulty so zástupcami výrobných podnikov a spoločností boli vyšpecifikované a sformulované študijné programy, ktoré odzrkadľujú základné oblasti priemyslu, po ktorých je v praxi najväčší dopyt. Inovovaním študijných programov vznikli študijné zamerania, ktoré ponúkajú uchádzačom komplexné vzdelanie s výraznou väzbou na praktické vzdelávanie a kontakt s praxou, počas celej doby vzdelávania. Absolventi budú počas štúdia priamo pripravovaní na požiadavky, ktoré kladie súčasná prax, nakoľko výrazná časť osnov bola zostavovaná práve so zástupcami z praxe.

Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi a bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Prečo si vybrať našu fakultu?

 • akreditované všetky stupne vysokoškolského vzdelávania, záruka istoty štúdia,
 • jedinečnosť v Prešovskom regióne s vyše 20 ročnou históriou,
 • súčasť TUKE v Košiciach ako silnej a kvalitnej univerzity s významným postavením,
 • zavedený systém manažérstva kvality  v rozsahu požiadaviek ISO 9001,
 • dostatočné a samostatné ubytovacie kapacity s vlastným sociálnym zariadením,
 • moderné laboratória so špičkovým vybavením,
 • individuálny a ústretový prístup k študentom,
 • prospechové, mimoriadne, odborové a sociálne štipendiá,
 • bezplatné denné štúdium,
 • moderný štýl výučby (väčšia interakcia prednášajúcich a študentov, elektronické skriptá a učebnice),
 • zmluvné prepojenie s praxou, nie len v Prešovskom regióne,
 • krátkodobé aj dlhodobé študijné mobility  a zahraničné stáže, CEEPUS, Erasmus a NŠP.

Prijímacie konanie

Inteligentné technológie v priemysle Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 28.06.2024
Termín skúšky:

Priemyselný manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 28.06.2024
Termín skúšky:

Obnoviteľné zdroje energie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 28.06.2024
Termín skúšky:

Technológie automobilovej výroby Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 28.06.2024
Termín skúšky:

Počítačová podpora výrobných technológií Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 28.06.2024
Termín skúšky:

Priemyselný manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky:

Obnoviteľné zdroje energie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky:

Technológie automobilovej výroby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky:

Počítačová podpora výrobných technológií Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky:

Smart technológie v priemysle Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.07.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta má k dispozícii 2 študentské domovy a vlastnú jedáleň. Ich kapacita umožňuje ubytovanie každého uchádzača o štúdium na fakulte mimo okolia mesta Prešov. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Stravovanie

Strava je zabezpečná v študenskej jedálni, ktorá sa nachádza priestoroch internátu.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. (denisa.oleksakova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 01.06.2023 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje