The Technical University of Košice

Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Presov

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

The Faculty of Manufacturing Technologies of the Technical University of Košice with the seat in Prešov has undergone many changes over the past 25 years of its existence. During this period, the Faculty strengthened its position in the university environment of the Slovak Republic. At present, it represents a high-quality and stable faculty of the largest university of the East Slovakian region - the Technical University of Košice. In the last decade, the Faculty has been at the forefront of various statistical evaluations (e.g. ARRA assessment) taking into account scientific, research and educational aspects. Educational system of the Faculty has undergone complex changes. Currently, it is focused on education coupled with practice. In 2017, The Faculty of Manufacturing Technologies passed a change of its status. One of the major changes was the transformation of the Faculty's management and the establishment of the institutes and subordinate departments. The Faculty consists of the three institutes and six departments.

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach,  ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 6 katedier a 3 ústavy. FVT má k dispozícii dve hlavné budovy, v ktorých prebieha výučba a taktiež disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou. Vo všetkých objektoch FVT je zabezpečený bezplatný prístup na internet pomocou wifi

Fakulta výrobných technológií v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom ponuka atraktívne nové a inovované študijné programy, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám trhu práce, nie len v Prešovskom regióne, ale aj na Slovensku a v zahraničí. Po dlhých diskusiách vedenia fakulty so zástupcami výrobných podnikov a spoločností boli vyšpecifikované a sformulované študijné programy, ktoré odzrkadľujú základné oblasti priemyslu, po ktorých je v praxi najväčší dopyt. Inovovaním študijných programov vznikli študijné zamerania, ktoré ponúkajú uchádzačom komplexné vzdelanie s výraznou väzbou na praktické vzdelávanie a kontakt s praxou, počas celej doby vzdelávania. Absolventi budú počas štúdia priamo pripravovaní na požiadavky, ktoré kladie súčasná prax, nakoľko výrazná časť osnov bola zostavovaná práve so zástupcami z praxe.

Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi a bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Prečo si vybrať našu fakultu?

 • akreditované všetky stupne vysokoškolského vzdelávania, záruka istoty štúdia,
 • jedinečnosť v Prešovskom regióne s vyše 20 ročnou históriou,
 • súčasť TUKE v Košiciach ako silnej a kvalitnej univerzity s významným postavením,
 • zavedený systém manažérstva kvality  v rozsahu požiadaviek ISO 9001,
 • dostatočné a samostatné ubytovacie kapacity s vlastným sociálnym zariadením,
 • moderné laboratória so špičkovým vybavením,
 • individuálny a ústretový prístup k študentom,
 • prospechové, mimoriadne, odborové a sociálne štipendiá,
 • bezplatné denné štúdium,
 • moderný štýl výučby (väčšia interakcia prednášajúcich a študentov, elektronické skriptá a učebnice),
 • zmluvné prepojenie s praxou, nie len v Prešovskom regióne,
 • krátkodobé aj dlhodobé študijné mobility  a zahraničné stáže, CEEPUS, Erasmus a NŠP.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Accommodation is available in 2-3 bedroom apartments with a private balcony and a separate bathroom in the room. Each floor has a kitchen with a stove, a refrigerator and a microwave. Other services: facilities for sports activities and leisure time, buffet, clubroom, internet.

Boarding

Catering is provided in the student canteen in Budovateľská Street 31. It provides services for students and teachers of the Faculty of Manufacturing Technologies from 7.00 a.m. to 3.00 p.m. There is a wide-spread selection of meals (even vegetarian). The advantage is any combination of main courses  and garnishes, soups, salads and sweet desserts with the possibility of cash payment.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. (denisa.oleksakova@tuke.sk)
Last update: 01.06.2023 12:10

Draw attention to not topical data