Univerzita

Technická univerzita v Košiciach

Logo univerzity

Profil univerzity

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://eprihlaska.tuke.sk

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uzná­vanou výskumnou a vzdelávacou inšti­túciou, ktorá prináša vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. S celko­vou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slo­vensku. TUKE vďaka prepojeniu devia­tich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 10% z nich tvo­ria poslucháči zo 40-tich krajín sveta.

TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných odborov. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí (95 univerzitných partnerstiev s 27 krajinami sveta a 265 platných zmlúv umožňujúcich mobility našich pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ do 31 krajín sveta). Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít: vyše 30 druhov športov, spevácky zbor, folklórny súbor, študentská televízia, rádio a členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Letná 9, 042 00, Košice

055/6022040

 

Ekonomická fakulta

Němcovej 32, 040 01, Košice

055/602 3276, 055/602 3257

fax: 055/602 8046

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9/A, 042 00, Košice

055/602 2200, 602 2210

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2421, 602 2429, 602 2580

 

Fakulta umení

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2177, 602 2170

055/602 2177

 

Fakulta výrobných technológií; Prešov

Bayerová 1, 080 01, Prešov

055/6026452, 055/6026384, 055/6026389

051/7733453

 

Letecká fakulta

Rampová 7, 041 21, Košice

+ 421 (55) 602 6102, + 421 (55) 602 6109, +421 918 691177

 

Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

055 602 4175, 4176, 4242

055 62 332 19

 

Strojnícka fakulta

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2168

Kalendár termínov

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk