Univerzita

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Logo univerzity

Profil univerzity

 

Štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je prepojené s praxou, ktorá má veľký vplyv aj tvorbu študijných programov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor, a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Univerzita neustále pružne reaguje na aktuálne potreby trhu práce. Práve preto jej absolventi dlhodobo patria k rýchlo zamestnávaným a dobre plateným absolventom v rámci SR. 

Univerzita poskytuje vzdelávanie zamerané na špeciálnu techniku, materiálové inžinierstvo, strojárske technológie a materiály, sklo, keramiku a silikátové materiály, manažment, regionálnu ekonomiku, zdravotníctvo i politológiu. Absolvent sa môže uplatniť ako personalista, manažér, fyzioterapeut, ošetrovateľ, zdravotnícky laborant, verejný zdravotník, konštruktér, technológ, kvalitár, výskumný pracovník, vývojár, módny návrhár, politológ, redaktor... 

Naši študenti sa zapájajú aj do vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti a dosahujú úspechy na slovenských a medzinárodných súťažiach, čím vytvárame podmienky a motivujeme ich tak, aby svoj talent mohli aj naďalej rozvíjať. Univerzita ponúka veľa možností aj na voľnočasové aktivity v Študentskom centre, Univerzitnom rádiu Trenchtown, hokejovom tíme Gladiators Trenčín alebo Univerzitnom pastoračnom centre.

Trenčín sa aj vďaka Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  stal lákavým študentským mestom. Je centrom módy, širokého kultúrneho a folklórneho diania s dlhoročnou tradíciou, mestom festivalov a kultúrnych pamiatok.

Podrobné informácie o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sú uvedené na stránke: www.tnuni.sk

 

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Študentská 2, 911 50, Trenčín

032/7400 101, 032/7400 117

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Ivana Krasku 491/30, 020 01, Púchov

042/28 51 814; 042/28 51 811; 032/74 00 814; 032/74 00 811

 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Študentská 3, 911 50, Trenčín

032/74 00 409

 

Fakulta špeciálnej techniky

Ku kyselke 469, 911 06, Trenčín

032/ 7400 270, 7400 201

 

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50, Trenčín

032/ 7400 610

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk