Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Sme moderná a kreatívna fakulta, ktorá ťa osloví príjemnou tvorivou atmosférou, vysokou profesionalitou a individuálnym prístupom ku študentom. Fakulta sídli v Púchove a je výnimočná priamou väzbou na priemyselnú prax. Úzke prepojenie s priemyslom je aj dôvodom vysokej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Nájdeš tu prostredie, v ktorom môžeš rozvíjať svoju kreativitu a okrem odborných znalostí získaš aj vysoko hodnotené experimentálne a softvérové zručnosti. Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti polymérnych, anorganických, kovových materiálov a kompozitov, textilu  a dizajnu, environmentálneho inžinierstva a modelovania a simulácií. Záleží len od teba, ktorú oblasť si vyberieš. Budeš môcť skúmať vlastnosti materiálov v špecializovaných laboratóriách,  odhaľovať virtuálny svet výpočtových modelov a simulácií v moderných učebniach informačných technológií, či ako kreatívny dizajnér navrhovať vlastné kolekcie s využitím fakultných ateliérov a dielní. A ak sa rozhodneš, môžeš časť štúdia absolvovať na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a získať tak ďalšie hodnotné skúsenosti.

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní v oblasti výroby a spracovania materiálov, vo výskume a vývoji, v príprave a riadení výroby, skúšobníctve, v konštrukčných kanceláriách, tiež ako dizajnéri, prevádzkoví technológovia, či vo vedení technických tímov. Uplatnenie nájdu aj v oblasti environmentálneho inžinierstva.

 

Poskytujeme vzdelávanie v rôznych špecializáciach:

 

POČÍTAČOVÁ PODPORA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA (Bc.)

Získaš zručnosti v oblasti výpočtového modelovania a simulácií. Naučíš sa aplikovať najmodernejšie softvérové produkty a nadobudneš vedomosti z procesov výroby a spracovania technických materiálov. Osvojíš si praktické skúsenosti s 3D tlačou a uplatníš sa pri riešení technických problémov vo všetkých sférach priemyselných odvetví.

MATERIÁLY A ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO  (Bc.)

Získaš vedomosti a staneš sa odborníkom v oblasti prípravy, technologického spracovania a hodnotenia vlastností technických materiálov. Naučíš sa riešiť problémy vplyvu technológií na životné prostredie, vyvíjať nové ekologické materiály a aplikovať moderné recyklačné technológie. Uplatnenie nájdeš vo všetkých oblastiach materiálovej produkcie, vo vývoji a výskume.

MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE  (Bc.)

Získaš vedomosti o vlastnostiach a výrobe kovových aj nekovových materiálov a ich technologickom spracovaní. Osvojíš si zručnosti v testovaní a diagnostike materiálov, hodnotení ich štruktúry a výpočtovom modelovaní. Uplatnenie nájdeš v oblasti vývoja,  produkcie materiálov a technológií.

 

MATERIÁLY A DIZAJN  (Bc.)

Uplatníš svoju kreativitu a získaš vedomosti o technických materiáloch v spojitosti s ich štruktúrou, vlastnosťami a návrhom dizajnu finálneho výrobku. Naučíš sa prepojiť technické vedomosti s estetikou, funkčnosťou a dizajnom produktov. Staneš sa žiadaným pre prax a uplatnenie nájdeš v oblasti technológií materiálov a priemyselného dizajnu výrobkov.

MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (Ing.)

s certifikátom európskej akreditácie  EUR-ACE

Vyber si z ponuky špecializácií zameraných na polymérne, anorganické, kovové alebo textilné materiály, environmentálne inžinierstvo, výpočtové modelovanie a dizajn. Uplatníš sa vo vývoji a výrobe širokého spektra produktov z rôznych druhov materiálov a staneš sa žiadaným expertom zaujímavým pre európsku prax.

MATERIÁLY (PhD.)

Získaš hlboké vedomosti z oblastí fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností širokého spektra priemyselne významných materiálov a kompozitov, materiálovej diagnostiky a výpočtového modelovania a simulácií. Uplatnenie nájdeš vo výskumných ústavoch, na univerzitách, ale aj vo vrcholových riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na materiály, tenké vrstvy, diagnostiku a skúšobníctvo.

Prijímacie konanie

Materiálové inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 02.09.2024 – 02.09.2024

Počítačová podpora materiálového inžinierstva Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 02.09.2024 – 02.09.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Školský internát Púchov

I. Krasku 492/32
020 32  Púchov

Zmluvné ubytovacie zariadenie internátneho typu, ktoré patrí k Strednej spojenej škole Púchov. Slúži predovšetkým k ubytovaniu študentov Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove. Nachádza sa hneď vedľa budovy fakulty neďaleko od centra mesta, kam je možnosť dopraviť sa aj autobusmi MHD. 

Vybavenie:

  • dvojposteľové štandardne vybavené izby s pripojením na internet
  • sociálne zariadenie je spoločné, zrekonštruované
  • spoločenská miestnosť
  • kuchynka pre študentov
  • vonkajšie športové plochy
  • v blízkom okolí obchod s potravinami, ostatné služby v centre mesta

Cena 85,00€ za mesiac.

Kontakt:

  • Školský internát: Mgr. Svetlana Dianová, svetlana.dianova@sospuchov.sk, 0901 918 404
  • Trenčianska univerzita: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, 032/7400 125

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v Školskej jedálni pri Spojenej škole Ivana Krasku 491, Púchov, v budove internátu.

Systém stravovania  prebieha elektronicky, je potrebné mať nejaký identifikátor: ISIC kartu, resp. autobusovú kartu.  Kontakt: sj.sspuchov@gmail.com.

Cena obeda pre študentov sa skladá z 2 častí:

  1. časť vo výške 3,27 € si hradí študent z vlastných prostriedkov,
  2. časť vo výške 2,40 € bude fakturovaná odberateľovi na základe zostavy prihlásených obedov študenta po skončení kalendárneho mesiaca.

 Pri záujme študenta o obed je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť prihlášku na stravovanie a odovzdať osobne vedúcej školskej jedálne. Ostatné informácie budú študentovi podané pri stretnutí s vedúcou školskej jedálne.

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler (zdena.pecler@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 09.02.2024 08:34

Upozorniť na neaktuálne údaje