Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyzioterapia
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
pôrodná asistencia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
rádiologická technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
rádiologická technika
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyzioterapia
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
fyzioterapia
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 77 € 77 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 77 € 77 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2019/2020).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.