Mediamatika

Jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov a študentky vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálným inoformáciam, hlavne v sieťovom prostredí.

Študentky a študenti tohto programu sa naučia, že mediamatika kreatívným spôsobom pracuje so všetkými formami informácií - textové, vizuálne, multimediálne, sociálne, interaktívne.Uplatnenie absolventov

Tvorcovia obsahov, manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v reklamných agentúrach, špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov a manažment mediamatických systémov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú dostupné na našej webovej stránkeDoplňujúce informácie

Ak slovenský uchádzač/ka navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača/uchádzačky.

Uchádzač/ka potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textuPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatia sú dostupné na našej webovej stránkeKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači/ky sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Ústav mediamatiky je najmladším pracoviskom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Momenálne ako jediný z ústavov fakulty sídli v Martine.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Testy

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • prihláška na ext. časť mat. skúšku z AJ/certifikát/SCIO test (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

úhrada na základe vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 12:24

Upozorniť na neaktuálne údaje