Mediamatika

Jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov a študentky vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálným inoformáciam, hlavne v sieťovom prostredí.

Študentky a študenti tohto programu sa naučia, že mediamatika kreatívným spôsobom pracuje so všetkými formami informácií - textové, vizuálne, multimediálne, sociálne, interaktívne.Uplatnenie absolventov

Tvorcovia obsahov, manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v reklamných agentúrach, špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov a manažment mediamatických systémov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Doplňujúce informácie

Ak slovenský uchádzač navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača.

Uchádzač potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textu.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Testy

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Deň otvorených dverí

  22.11.2018

 • Deň otvorených dverí

  06.03.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691 
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691 
SWIF CODE: SPSRSKBA 
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Veronika Segešová – veronika.segesova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2019 11:47

Upozorniť na neaktuálne údaje