Logo univerzity

Študijné programy

andragogika (denné )
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
archeológia (denné )
archívnictvo (denné )
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
dejiny umenia (denné )
dejiny umenia - história (denné )
estetika (denné )
etnológia - filozofia (denné )
etnológia - germanistika (denné )
etnológia - história (denné )
etnológia - muzeológia (denné )
etnológia - muzikológia (denné )
etnológia - religionistika (denné )
filozofia (denné )
filozofia - história (denné )
filozofia - religionistika (denné )
filozofia - sociológia (denné )
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
germanistika - informačné štúdiá (denné )
germanistika - muzikológia (denné )
história (denné )
história - informačné štúdiá (denné )
história - muzeológia (denné )
história - muzikológia (denné )
história - religionistika (denné )
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
informačné štúdiá (denné )
informačné štúdiá - muzeológia (denné )
klasické jazyky (denné )
kulturológia (denné )
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné )
marketingová komunikácia (denné )
muzeológia a kultúrne dedičstvo (denné )
muzikológia (denné )
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
pedagogika (denné )
politológia (denné )
psychológia (denné )
religionistika (denné )
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
ruské a východoeurópske štúdiá (denné )
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
slovakistické štúdiá (denné )
slovanské štúdiá (denné )
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
slovenský jazyk a literatúra (denné )
sociológia (denné )
stredoeurópske štúdiá (denné )
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
východoázijské jazyky a kultúry (denné )
žurnalistika (denné )
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
archeológia (denné)
archívnictvo (denné)
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
estetika (denné)
etnológia a kultúrna antropológia (denné)
filozofia (denné)
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
história (denné)
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
informačné štúdiá (denné)
kulturológia (denné)
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
marketingová komunikácia (denné)
muzeológia a kultúrne dedičstvo (denné)
muzikológia (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
pedagogika (denné)
politológia (denné)
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
psychológia (denné)
religionistika (denné)
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
ruské a východoeurópske štúdiá (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovenský jazyk a literatúra (denné)
sociológia (denné)
stredoeurópske štúdiá (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
východoázijské jazyky a kultúry (denné)
žurnalistika (denné)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

ArchívnictvoBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

HistóriaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Východoázijské jazyky a kultúryBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Marketingová komunikáciaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Dejiny umenia - históriaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Ruské a východoeurópske štúdiáBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Etnológia - históriaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

PsychológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018
Termín skúšky: 11.06.2018 – 15.06.2018

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás (madaras@fphil.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 30.09.2017 19:38

Upozorniť na neaktuálne údaje