Logo univerzity

Študijné programy

andragogika (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
archeológia (denné)
archívnictvo (denné)
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
dejiny umenia (denné)
dejiny umenia - história (denné)
dejiny umenia - muzeológia (denné)
estetika (denné)
etnológia (denné)
etnológia - filozofia (denné)
etnológia - história (denné)
etnológia - muzeológia (denné)
etnológia - muzikológia (denné)
etnológia - religionistika (denné)
etnológia - slovanské štúdiá (denné)
etnológia - slovanské štúdiá (denné)
etnológia - slovanské štúdiá (denné)
etnológia - slovanské štúdiá (denné)
filozofia (denné)
filozofia - história (denné)
filozofia - religionistika (denné)
filozofia - sociológia (denné)
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
germanistika - informačné štúdiá (denné)
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
história (denné)
história - informačné štúdiá (denné)
história - muzeológia (denné)
história - muzikológia (denné)
história - religionistika (denné)
história - slovanské štúdiá (denné)
história - slovanské štúdiá (denné)
história - slovanské štúdiá (denné)
história - slovanské štúdiá (denné)
informačné štúdiá (denné)
informačné štúdiá - muzeológia (denné)
klasické jazyky (denné)
kulturológia (denné)
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
marketingová komunikácia (denné)
muzeológia a kultúrne dedičstvo (denné)
muzikológia (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
pedagogika (denné)
politológia (denné)
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
psychológia (denné)
religionistika (denné)
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
ruské a východoeurópske štúdiá (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovakistické štúdiá (denné)
slovanské štúdiá (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
sociológia (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
stredoeurópske štúdiá (denné)
švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
východoázijské jazyky a kultúry (denné)
žurnalistika (denné)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás (madaras@fphil.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 22:22

Upozorniť na neaktuálne údaje