Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
archeológia (denné)
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (denné)
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
dejiny umenia (denné)
estetika (denné)
etnológia (denné)
filozofia (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
germánske štúdiá (denné)
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
história (denné)
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
informačné štúdiá (denné)
klasické jazyky (denné)
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
marketingová komunikácia (denné)
muzikológia (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
pedagogika (denné)
politológia (denné)
psychológia (denné)
religionistika (denné)
románske štúdiá (denné)
ruské a východoeurópske štúdiá (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovanské štúdiá (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovenský jazyk a literatúra (denné)
sociológia (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
stredoeurópske štúdiá (denné)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
východoázijské jazyky a kultúry (denné)
žurnalistika (denné)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás (madaras@fphil.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 22:22

Upozorniť na neaktuálne údaje