Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Filmová a televízna fakulta VŠMU poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti filmu, televízie, audiovizuálnych médií a umení. Má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.art) a doktorandský (ArtD.).

Na bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium realizované výlučne v dennej forme. Na doktorandskom stupni je forma štúdia denná, alebo externá.

Fakulta sa skladá z nasledovných tvorivých ateliérov a katedier:

- Ateliér filmovej a televíznej réžie

- Ateliér réžie dokumentárneho filmu

- Ateliér scenáristickej tvorby

- Ateliér animovanej tvorby

- Ateliér strihovej skladby

- Ateliér zvukovej skladby

- Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu

- Ateliér kameramanskej tvorby 

- Katedra produkcie a distribúcie

- Katedra filmových štúdií (celouniverzitný študijný program Teória divadla, filmu a hudby)

Prijímacie konanie

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 09.02.2023 – 10.02.2023

Produkcia audiovizuálneho umenia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 31.01.2023 – 01.02.2023

Strihová a zvuková skladba Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 30.01.2023 – 31.01.2023

Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 07.02.2023 – 08.02.2023

Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 02.02.2023 – 03.02.2023

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 02.02.2023 – 03.02.2023

Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 08.02.2023 – 09.02.2023

Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 06.02.2023 – 07.02.2023

Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 06.02.2023 – 08.02.2023

Strihová a zvuková skladba Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 09.12.2022
Termín skúšky: 01.02.2023 – 02.02.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Stravovanie

VŠMU nemá vlastné stravovacie zariadenie.

Ostatné služby

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr.art. Ing. Andrea Vrábelová, ArtD. (vrabelova@mail.vsmu.sk)
Posledná aktualizácia: 02.12.2022 11:22

Upozorniť na neaktuálne údaje