Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Filmová a televízna fakulta VŠMU poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti filmu, televízie, audiovizuálnych médií a umení. Má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.art) a doktorandský (ArtD.).

Na bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium realizované výlučne v dennej forme. Na doktorandskom stupni je forma štúdia denná, alebo externá.

Fakulta sa skladá z nasledovných tvorivých ateliérov a katedier:

- Ateliér filmovej a televíznej réžie

- Ateliér dokumentárnej tvorby

- Ateliér scenáristickej tvorby

- Ateliér animovanej tvorby

- Ateliér strihovej skladby

- Ateliér zvukovej skladby

- Ateliér vizuálnych efektov

- Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie

- Katedra audiovizuálnych štúdií

- Katedra produkcie a distribúcie 

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Stravovanie

VŠMU nemá vlastné stravovacie zariadenie.

Ostatné služby

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková (maruniakova@mail.vsmu.sk)
Posledná aktualizácia: 09.12.2021 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje