Academy of Performing Arts Bratislava

The Film and Television Faculty

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Filmová a televízna fakulta VŠMU poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti filmu, televízie, audiovizuálnych médií a umení. Má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.art) a doktorandský (ArtD.).

Na bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium realizované výlučne v dennej forme. Na doktorandskom stupni je forma štúdia denná, alebo externá.

Fakulta sa skladá z nasledovných tvorivých ateliérov a katedier:

- Ateliér filmovej a televíznej réžie

- Ateliér réžie dokumentárneho filmu

- Ateliér scenáristickej tvorby

- Ateliér animovanej tvorby

- Ateliér strihovej skladby

- Ateliér zvukovej skladby

- Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu

- Ateliér kameramanskej tvorby 

- Katedra produkcie a distribúcie

- Katedra filmových štúdií (celouniverzitný študijný program Teória divadla, filmu a hudby)

Admission procedure

Image Creation in Film and Multimedia - Visual Effects Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 27.06.2024 – 27.06.2024

Film Editing and Sound Design - Sound Design Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 25.06.2024 – 25.06.2024

Scriptwriting and Directing Fiction and Documentary - Directing Documentary Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 27.06.2024 – 27.06.2024

Scriptwriting and Directing Fiction and Documentary - Directing Fiction Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 27.06.2024 – 27.06.2024

Film and TV Production Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 26.06.2024 – 26.06.2024

Scriptwriting and Directing Fiction and Documentary - Scriptwriting Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 26.06.2024 – 26.06.2024

Image Creation in Film and Multimedia - Cinematography Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 27.06.2024 – 27.06.2024

Image Creation in Film and Multimedia - Animation Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 27.06.2024 – 27.06.2024

Film Editing and Sound Design - Film Editing Mgr. art., full-time

Deadline for applications: 15.04.2024
Deadline of examination: 24.06.2024 – 24.06.2024

Film and TV Production Bc., full-time

Deadline for applications: 20.05.2024
Deadline of examination: 26.06.2024 – 27.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Boarding

VŠMU nemá vlastné stravovacie zariadenie.

Other services

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr.art. Ing. Andrea Vrábelová, ArtD. (vrabelova@mail.vsmu.sk)
Last update: 02.12.2022 11:22

Draw attention to not topical data