Academy of Performing Arts Bratislava

The Film and Television Faculty

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Filmová a televízna fakulta VŠMU poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti filmu, televízie, audiovizuálnych médií a umení. Má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.art) a doktorandský (ArtD.).

Na bakalárskom a magisterskom stupni je štúdium realizované výlučne v dennej forme. Na doktorandskom stupni je forma štúdia denná, alebo externá.

Fakulta sa skladá z nasledovných tvorivých ateliérov a katedier:

- Ateliér filmovej a televíznej réžie

- Ateliér dokumentárnej tvorby

- Ateliér scenáristickej tvorby

- Ateliér animovanej tvorby

- Ateliér strihovej skladby

- Ateliér zvukovej skladby

- Ateliér vizuálnych efektov

- Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie

- Katedra audiovizuálnych štúdií

- Katedra produkcie a distribúcie 

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Boarding

VŠMU nemá vlastné stravovacie zariadenie.

Other services

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. (molakova@vsmu.sk)
Last update: 28.01.2021 17:36

Draw attention to not topical data