Univerzita

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

VŠMU je najvyššou akreditovanou vzdelávacou, umeleckou, vedeckou a výskumnou inštitúciou v oblasti divadelného, hudobného, tanečného a filmového umenia na Slovensku. Pripravuje tvorivé osobnosti pre divadelné a hudobné scény, rozhlas, televíziu, film, ako aj kvalitných pedagógov a umeleckých teoretikov a kritikov. Pôsobia na nej mnohí významní slovenskí umelci a teoretici. Je verejnou vysokou školou. Má tri fakulty: Hudobná a tanečná fakulta, Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta. VŠMU udžiava a rozvíja kontakty so vydelávacími a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí. Má bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci s mnohými inštitúciami v Európskej únii, ktoré umožňujú mobilitu študentov a pedagógov, najmä v rámci programu ERASMUS. VŠMU je členom viacerých medzinárodných asociácií ako napríklad ELIA (European League of Institutes of the Arts), ESTA (European String Teachers Association), TECOM ITI (Theatre Education and Training Committee /  International Theatre Institute), AICT (International Association of Theatre Critics), AITU (International University Theatre Association), UNIMA (Union International de la Marionnette).

Každá fakulta VŠMU pravidelne usporadúva svoj medzinárodný festival. HTF - festival Orfeus, DF - festival Projekt Istropolitana, FTF - festival Áčko.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Ventúrska ul. 3, 813 01, Bratislava

02/5443 2172

02/5930 1421

 

Divadelná fakulta

sídlo Zochova 1, poštová adresa Ventúrska 3, 813 01, Bratislava

02/59303516

02/59303516

 

Filmová a televízna fakulta

sídlo Svoradova ul. 2a, poštová adresa Ventúrska ul. 3, 813 01, Bratislava

02/5930 3575, 02/5930 3576

 

Hudobná a tanečná fakulta

sídlo Zochova ul. 1, poštová adresa Ventúrska 3, 813 01, Bratislava

02/5930 3536

02/5441 2070

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk