Latest articles

Stredoškoláci si postavili vlastného autonómneho robota

05.05.2021

Stredoškoláci si postavili vlastného autonómneho robota  

IT v Nitre: Stredoškoláci súťažili v programovaní

03.05.2021

Stredoškoláci súťažili v programovaní  

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave - Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium

03.05.2021

Doplňujúce prijímacie konanie – externé bakalárske štúdium  

Online predstavenie štúdia Profesijného bakalára

23.04.2021

Nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave  

Nový projekt SvF: Staň sa na hodinu vysokoškolákom!

19.04.2021

Ponúkame prednášky so zameraním na všeobecný prehľad v stavebníctve a geodézii pre stredné odborné školy a gymnáziá.  

Poď študovať PROFESIJNÉHO BAKALÁRA

09.04.2021

Nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

07.04.2021

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu techniky Technickej univerzity vo Zvolene

06.04.2021

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

01.04.2021

Termín podávania prihlášok predĺžený  

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku

31.03.2021

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok