Aktuality

Najnovšie články

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

03.04.2019

Predĺžený termín na podávanie prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

03.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Dodatočné prijímacie pohovory na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave

02.04.2019

Dodatočné prijímacie pohovory  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

02.04.2019

Predĺžili sme termín podávania prihlášok!  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

01.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Materiálovotechnologickú fakultu STU v Bratislave

29.03.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium  

Často kladené otázky - FAQ

20.03.2019

Často kladené otázky - FAQ  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium

19.03.2019

FBP pri SPU v Nitre otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium  

Online Deň otvorených dverí Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

19.03.2019

online Deň otvorených dverí  

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára nový študijný program

14.03.2019

PF KU otvára nový študijný program