Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 150

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment kvality
1. degree , D, Slovenský
denná 18.05.2021 - 28.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment kvality
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment kvality
1. degree , E, Anglický
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment kvality
1. degree , E, Slovenský
externá 18.05.2021 - 28.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment v turizme a hotelierstve
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment v turizme a hotelierstve
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment v turizme a hotelierstve
1. degree , E, Slovenský
externá 18.05.2021 - 28.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Manažment v turizme a hotelierstve
1. degree , E, Anglický
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 23.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 23.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.08.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 09.07.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 09.07.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 23.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.08.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 09.07.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 23.04.2021 07.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.08.2021 07.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 09.07.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 09.07.2021 01.08.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Vzťahy s médiami
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 23.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Anglický
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Inžinierstvo životného prostredia
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 11.06.2021 13.06.2020 - 30.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 13.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 13.04.2021 01.05.2020 - 13.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment a ekonómia verejnej správy
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálna politika
3. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálna politika
3. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná politika a verejná správa
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. degree , E, Slovenský
externá 13.10.2020 - 15.06.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Rádiologická technika
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied Rádiologická technika
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , E, Anglický
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree , D, Anglický
denná 15.11.2019 - 31.05.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a blízkovýchodné štúdiá
1. degree , E, Anglický
externá 15.11.2019 - 31.05.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. degree , D, Slovenský
denná 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. degree , E, Slovenský
externá 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 01.04.2021 - 31.05.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 01.04.2021 - 31.05.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. degree , E, Ruský, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. degree , E, Ruský, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree , D, Ruský, Slovenský
denná 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. degree , E, Ruský, Slovenský
externá 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Ruský, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Ruský, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.04.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.06.2021 - 31.08.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.06.2021 - 31.08.2021