Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 137

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 01.06.2019 - 28.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 03.06.2019 - 28.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 03.06.2019 - 31.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 03.06.2019 - 31.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 03.06.2019 - 28.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany Rádiologická technika
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 03.06.2019 - 28.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Aplikované mediálne štúdiá
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Masmediálna komunikácia
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.08.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Teória digitálnych hier
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 12.07.2019 01.08.2019 - 30.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Vzťahy s médiami
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie Vzťahy s médiami
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 11.06.2019 - 11.06.2019 do 16.09.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 14.06.2019 04.07.2019 - 04.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 14.06.2019 04.07.2019 - 04.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
1. stupeň , D, Slovenský
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná biológia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2018 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná chémia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biomedicínska chémia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biomedicínska chémia
2. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Biotechnológie
2. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Chémia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 14.06.2019 03.06.2019 - 04.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Molekulárna biológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 14.06.2019 03.06.2019 - 04.07.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied Ochrana a obnova životného prostredia
1. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019 do 16.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Ekonómia verejnej politiky
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. stupeň , D, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
1. stupeň , E, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. stupeň , D, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
2. stupeň , E, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , D, Slovenský
19.02.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá a politiky
3. stupeň , E, Slovenský
19.02.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Európske štúdiá/ european studies
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Politológia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
19.02.2019 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná politika a verejná správa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná politika a verejná správa
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Verejná správa
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 15.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Anglický
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2019 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Anglický jazyk a literatúra
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Etnológia a mimoeurópske štúdiá
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Filozofia a aplikovaná filozofia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta História a aplikovaná história v kyberpriestore
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 29.03.2019 01.04.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 29.03.2019 01.04.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 29.03.2019 01.04.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 29.03.2019 01.04.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , E, Anglický
01.12.2018 - 29.03.2019 01.04.2019 - 31.05.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. stupeň , E, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. stupeň , E, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , D, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. stupeň , E
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Ruský, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
01.12.2018 - 30.04.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Slovenský
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , D, Anglický
01.12.2018 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Anglický
01.12.2019 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Všeobecná a experimentálna psychológia
3. stupeň , E, Slovenský
01.12.2019 - 31.05.2019 01.06.2019 - 31.08.2019