Politológia

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.Prospects of graduates
An important area of employment of graduates of the Department of Political Science are state and public administration structures (state and self-governing institutions of national, regional and local level), as well as third sector entities, civic associations, foundations, entities specializing in public opinion research and market research and multinational companies.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
The basic condition for admission to the master's study program in the Political Science study program is a completed university education of the 1st degree (bachelor's) in the study field of Political Science or a related study field.

Additional information
At CUP KP, the applicant can apply quickly and easily using electronic applications, which may not require work, but conveniently on a computer and can be sent directly for study purposes. The written application is submitted on the prescribed form for II. degree (A3 format). In the application, the applicant fills in personal data, form of study, study program, completed bachelor's study, while the form must also be signed. To speed up communication in the event of incomplete applications, we ask applicants to provide a correctly entered and valid e-mail address for registration. In the case of application, the applicant does not have to enter subjects and marks for bachelor's studies on page no. 2. We also do not require a certificate of medical fitness for university studies in the application.

The conditions of admission as well as the electronic application are published on the university's website https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-program/

Tuition fees:
• The tuition fees are, according to the directive Determining the amount of tuition and the fee associated with studying at TnUAD, valid in the current academic year.
• The applicant may send only one application to the Political Science study program and mark one form of study (full-time or part-time).
• The decision on admission / non-admission to study will be sent by the candidates in writing within 30 days of verification of the fulfillment of the conditions for admission to study.
• An applicant who has received an admission decision is obliged to enter according to the instructions, which require a written form together with the decision on admission to study.
• According to Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions, as amended, § 59 para. 3, have the faculty right to request information from accepted applicants whether they will enroll in their studies. If the applicant does not provide the information within the required time, his / her right to enroll in the study expires.

Conditions for international students
The admission conditions for foreign students are identical to the admission conditions for Slovak students.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/information-for-foreign-students-recognition-of-education/

Conditions of admission without the entrance exam
based on the results of the previous study

Coordinator for students with specific needs
Mgr. Katarína Hrnčárová
coordinator for students with special needs
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.sk

General information on the admission exam
No acceptance test

  • Apply the application for study

    21.01.2021 - 17.09.2021

Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • Dodatok k diplomu I.stupeň (paper form)
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (paper form)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 490 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 19 €
E-application form: 19 €

Billing information
Payment details for the application:
Admission fee: 19 €
Bank: Štátna pokladnica
Account: SK1381800000007000065375
Variable symbol: 19002
Specific symbol: Birth number of the candidate without a slash
information to recipient: Name and surname of the applicant
Address of the faculty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Last update: 02.07.2021 09:43

Draw attention to not topical data