Teachers assessment

Peter Palúch

Peter Palúch
Ing., PhD.

A / 6 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Peter Sitár
18.06 2015

Profesor ktorý sa 110% rozumie všetkému vo svojej profesii , vie vyriešiť všetky technické problémy za krátku dobu a dokáže vysvetliť komplikované sieťové algoritmy aj 10 ročnému dietatu.

Martin Krška
18.06 2015

Jednoznačne najlepší učiteľ akého som kedy poznal. Len veľmi ťažko sa hľadá dno jeho znalostí alebo aj hocijaká téma, ku ktorej by nemal čo povedať. Môžete sa spoľahnúť, že keď vám niečo vysvetlí, tak to tak naozaj aj je. Ľudia s takýmto množstvom vedomostí sa ešte dajú nájsť, ale drvivú väčšinu z nich necháva Peťo v prachu jeho bezchybným výkladom učiva. Jeho prednášanie/vysvetľovanie je plynulé, jednoduché na pochopenie a dôrazné. Po skončení jeho výkladu získate veľmi kvalitné vedomosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Ako by toto nestačilo, je to ešte aj úžasný človek, s ktorým sa dá príjemne porozprávať prakticky o všetkom. Poznajú ho po celom svete a majú na to dobrý dôvod.

neuvedené
17.06 2015

Petrove hodiny sú jeden veľký fenomén. Po konci náročnej a dlhej prednáške si každý študent unavene povzdychne a je rád, že sa môže vrátiť na internátnu izbu. No po Petrovej prednáške si poviete : "Dnes nechoďme ani spať a pokračujme ďalej!". Petrov výnimočný dar učenia je priam dych vyrážajúci a jeho vedomosti, ktoré nie sú zamerané iba na oblasť sieťových technológií sú takmer bez limitov. Petrova ochota pomôcť a poradiť nepozná pojem zaneprázdnenosť a spôsob akým dokáže vysvetliť náročnú tému, tak aby ju pochopil každý je dôkazom toho, že svoje vedomosti vie dokonale využiť. Môžem preto smelo tvrdiť, že Peter patrí medzi najlepších odborníkov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.