Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Mechanical engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Faculty of Mechanical engineering, STU in Bratislava offers a universal education in technology. Mechanical engineers can find job not only in traditional mechanical industries, but also in the automotive, electrical, food, chemical industries, in civil and power engineering, simply at all places where mechanical or mechatronic devices are operated. Many of our graduates have reached high positions in large companies such as Volkswagen, Peugeot - Citroën, Siemens, IBM, BMW, Mercedes and many others.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave umožňuje získať univerzálne technické vzdelanie. Strojní inžinieri sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v stavebníctve, v energetike, v hutníckom priemysle a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia. Mnohí naši absolventi dosiahli významné postavenie vo svetových firmách, ako sú Volkswagen, PSA Peugeoet Citroën, Siemens, IBM, BMW a ďalšie.

 

Admission procedure

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Lucia Ploskuňáková (lucia.ploskunakova@stuba.sk)
Last update: 15.12.2019 15:59

Draw attention to not topical data