Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU v Bratislave umožňuje získať univerzálne technické vzdelanie. Strojní inžinieri sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v stavebníctve, v energetike, v hutníckom priemysle a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia. Mnohí naši absolventi dosiahli významné postavenie vo svetových firmách, ako sú Volkswagen, PSA Peugeoet Citroën, Siemens, IBM, BMW a ďalšie.

 

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie pre študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave

na internáte MLADÁ GARDA Račianska 103, Bratislava

kontaktna osoba: 
Bc. Lucia Horvátová  - Útvar pedagogických činností
Tel.: 02 / 57296 135

Patrícia Šipošová - zástupkyňa študentov

E-mail: ubytovanie@sjf.stuba.sk   

Ostatné služby

Elektronická prihláška https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. (miroslav.horvat@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 21:46

Upozorniť na neaktuálne údaje