The Technical University of Košice

Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Tak ako v európskom priestore je svojim zameraním a poslaním jedinečná naša fakulta, tak aj my svojim zmýšľaním v prvom rade oceníme Tvoju individualitu a jedinečnosť. U nás môžeš študovať, čo Ťa zaujíma, môžeš byť pri tom, keď sa robí veda a výskum, keď sa spolupracuje s praxou, môžeš cez zahraničné mobility získať skúsenosti a kontakty v zahraničí. Naša fakulta je presne tým miestom, kde sa rodia aj novodobí hrdinovia snívajúci o záchrane našej planéty...cez štúdium ekológie, alternatívnych zdrojov energie, kybernetiky, logistiky, záchranárstva a aj geoturizmu. Svoje štúdium si u nás uš(ž)iješ na mieru. Sme hrdí, že máme už viac ako 15 700 absolventov, momentálne u nás študuje viac ako 1250 študentov, z toho 200 zahraničných študentov zo 14 krajín sveta. O nás sa môžeš jednoducho oprieť. 

O fakulte

Admission procedure

Management of Land Resources Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Geotourism Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Automation and process control of raw material acquisition and processing Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Geotourism Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Rescue, fire and safety technology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Environmental Protection and Ecotechnologies of Raw Materials Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Geodesy and land registry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Rescue, fire and safety technology Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Mining and Geotechnology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Mining and Geotechnology Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination: 01.04.2022 –

Accommodation and boarding

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. (andrea.rosova@tuke.sk)
Last update: 20.01.2021 12:44

Draw attention to not topical data