Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Logo univerzity

Študijné programy

automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín (denné )
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín (externé )
baníctvo a geotechnika (denné )
baníctvo a geotechnika (externé )
dopravná logistika podniku (denné )
dopravná logistika podniku (externé )
geodézia a geografické informačné systémy (denné )
geodézia a geografické informačné systémy (externé )
geodézia a kataster nehnuteľností (denné )
geodézia a kataster nehnuteľností (externé )
geológia a regionálny rozvoj (denné )
geológia a regionálny rozvoj (externé )
geoprieskum (denné )
geoprieskum (externé )
geoturizmus (denné )
geoturizmus (externé )
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (denné )
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (externé )
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (denné )
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (externé )
komerčná logistika (externé )
komerčná logistika (denné )
manažérstvo procesov (denné )
manažérstvo procesov (externé )
manažérstvo zemských zdrojov (denné )
manažérstvo zemských zdrojov (externé )
mineralurgia a environmentálne technológie (denné )
mineralurgia a environmentálne technológie (externé )
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín (denné )
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín (externé )
priemyselná logistika (externé )
priemyselná logistika (denné )
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (denné )
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (externé )
surovinové inžinierstvo (denné )
surovinové inžinierstvo (externé )
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (denné )
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (externé )
využívanie alternatívnych zdrojov energie (denné )
využívanie alternatívnych zdrojov energie (externé )
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (denné )
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (externé )
Nenašli sa žiadne programy

Profil fakulty

O fakulte

Prijímacie konanie

Manažérstvo procesovBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

GeoturizmusBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Priemyselná logistikaBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovínBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Komerčná logistikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Geológia a regionálny rozvojBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Surovinové inžinierstvoBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Geodézia a geografické informačné systémyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovínBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Dopravná logistika podnikuBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: – 19.06.2019

Ubytovanie a stravovanie

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek (daniel.jelinek@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 29.11.2017 09:07

Upozorniť na neaktuálne údaje