Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Tak ako v európskom priestore je svojim zameraním a poslaním jedinečná naša fakulta, tak aj my svojim zmýšľaním v prvom rade oceníme Tvoju individualitu a jedinečnosť. U nás môžeš študovať, čo Ťa zaujíma, môžeš byť pri tom, keď sa robí veda a výskum, keď sa spolupracuje s praxou, môžeš cez zahraničné mobility získať skúsenosti a kontakty v zahraničí. Naša fakulta je presne tým miestom, kde sa rodia aj novodobí hrdinovia snívajúci o záchrane našej planéty...cez štúdium ekológie, alternatívnych zdrojov energie, kybernetiky, logistiky, záchranárstva a aj geoturizmu. Svoje štúdium si u nás uš(ž)iješ na mieru. Sme hrdí, že máme už viac ako 15 700 absolventov, momentálne u nás študuje viac ako 2000 študentov, z toho 500 zahraničných študentov zo 14 krajín sveta. O nás sa môžeš jednoducho oprieť. 

O fakulte

Prijímacie konanie

Geoturizmus Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Baníctvo a geotechnika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Dopravná logistika podniku Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Manažérstvo zemských zdrojov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Technológie baníctva a tunelárstva Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Dopravná logistika podniku Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Využívanie alternatívnych zdrojov energie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Geoturizmus Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Andrea Rosová, PhD. (andrea.rosova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 09.11.2022 20:41

Upozorniť na neaktuálne údaje