Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Logo univerzity

Študijné programy

automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín (denné)
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín (externé)
baníctvo a geotechnika (denné)
baníctvo a geotechnika (externé)
dopravná logistika podniku (denné)
dopravná logistika podniku (externé)
geodézia a geografické informačné systémy (denné)
geodézia a geografické informačné systémy (externé)
geodézia a kataster nehnuteľností (denné)
geodézia a kataster nehnuteľností (externé)
geológia a regionálny rozvoj (denné)
geológia a regionálny rozvoj (externé)
geoprieskum (externé)
geoprieskum (denné)
geoturizmus (denné)
geoturizmus (externé)
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (denné)
hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (externé)
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (externé)
informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (denné)
komerčná logistika (denné)
komerčná logistika (externé)
manažérstvo procesov (denné)
manažérstvo procesov (externé)
manažérstvo zemských zdrojov (externé)
manažérstvo zemských zdrojov (denné)
mineralurgia a environmentálne technológie (denné)
mineralurgia a environmentálne technológie (externé)
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín (denné)
ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín (externé)
priemyselná logistika (denné)
priemyselná logistika (externé)
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (denné)
riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (externé)
surovinové inžinierstvo (externé)
surovinové inžinierstvo (denné)
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (externé)
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (denné)
využívanie alternatívnych zdrojov energie (denné)
využívanie alternatívnych zdrojov energie (externé)
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (denné)
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (externé)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

O fakulte

Prijímacie konanie

Geoturizmus Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Geológia a regionálny rozvoj Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Geologické inžinierstvo Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Geodézia a geografické informačné systémy Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Priemyselná logistika Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Manažérstvo zemských zdrojov Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Dopravná logistika podniku Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Riadenie procesov získavania a spracovania surovín Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky: – 04.09.2020

Ubytovanie a stravovanie

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. (andrea.rosova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 27.03.2020 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje