Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

 

 

 

Letecká fakulta prispieva k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňuje tvorivé vedecké bádanie v oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektroniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.

Prijímacie konanie

Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Manažérstvo leteckej dopravy Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo) Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Pilot Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Manažérstvo leteckej dopravy Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Manažérstvo leteckej dopravy Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Manažérstvo leteckej dopravy Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Pilot Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 26.05.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Stravovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. (peter.kalavsky@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 10:32

Upozorniť na neaktuálne údaje