Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

 

 

 

Letecká fakulta prispieva k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky - poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňuje tvorivé vedecké bádanie v oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektroniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Stravovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Radoslav Šulej, PhD. (radoslav.sulej@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 17.10.2018 06:12

Upozorniť na neaktuálne údaje