Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

 

 

 

Letecká fakulta prispieva k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňuje tvorivé vedecké bádanie v oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektroniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.

Prijímacie konanie

Riadenie leteckej dopravy PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 10.06.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 –

Letecké a kozmické systémy PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 10.06.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 –

Riadenie leteckej dopravy PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 10.06.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 –

Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy) PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 10.06.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 –

Letecké a kozmické systémy PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 10.06.2024
Termín skúšky: 17.06.2024 –

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Stravovanie

pozri: http://www.tuke.sk/sdtu

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. (peter.kalavsky@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 10:32

Upozorniť na neaktuálne údaje