Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta má vlastnú elektronickú prihlášku pre uchádzačov v 1. a 2. stupni štúdia:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Intenzívne kurzy

FEI TUKE organizuje pre študentov prvého ročníka intenzívne kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl (http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/prijimacky/pripravne-kurzy). Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na získanie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte. Sú organizované v týždni pred začiatkom školského roka alebo počas 1. semestra daného akademického roka. Výška poplatku závisí od typu kurzu::

Kurz zo stredoškolskej matematiky pre prvákov na FEI TUKE - 80 Eur

Prípravný kurz z fyziky - 60 Eur

Intenzívny kurz elektrotechniky - 52 Eur

Školné a poplatky  Na FEI TU v Košiciach budú študenti povinný uhradiť ročné školné za:

štúdium druhého a ďalšieho študijného programu pri súbežnom štúdiu
(§ 92 ods. 5 zákona) - 500 € / ak. rok

dlhšie štúdium študijného programu, ako štandardná dĺžka štúdia
(§ 92 ods. 6 zákona) - 500 € / ak. rok

štúdium plateného študijného programu v externej forme
(§ 92 ods. 3 zákona) :

1. Stupeň - bakalársky študijný program:  - 600 Eur/ak.rok

2. Stupeň - inžiniersky študijný program:  - 700 Eur/ak.rok

štúdium plateného študijného programu v externej forme: 3. stupeň - všetky ponúkané doktorandské študijné programy v externej forme - 900 € / ak. rok

http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti TU v Košiciach sa majú možnosť ubytovať v Študentských domovoch TU v Košiciach, ktoré sú tvorené komplexom 7 vysokoškolských internátov. Študenti FEI TU v Košiciach sú ubytovaní v Študentskom domove na Jedlíkovej ulici č. 9. Cena za ubytovanie je 63 Eur/lôžko/mesiac. Majú tam svoju internetovú kaviareň a na svojich izbách majú možnosť pripojenia vlastného počítača na internetovú sieť.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach študentského domova a v stravovacích zariadeniach v areáli TU. Študent si vyberá stravovacie zariadenie podľa miesta, v ktorom sa v daný deň a v danom čase nachádza. Stravovacie zariadenia TU poskytujú reštauračný systém stravovania, to znamená, že existuje možnosť výberu jedál zo širokej ponuky v hociktorom dennom a večernom čase.

http://www.tuke.sk/sdtu/stravovanie

Ostatné služby

FEI TU v Košiciach poskytuje pre aktivity študentov v rámci voľného času široký priestor a možnosti.. Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby. Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch ako sú napríklad: Internátne televízne štúdio, Internátne rozhlasové štúdio – Rádio 9 a Počítačový klub. Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach. K tradičným aktivitám študentov FEI TU v Košiciach patrí organizácia imatrikulačného plesu, diskoték a rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Miriam Štulajterová (miriam.stulajterova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 11.10.2016 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje