Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta má vlastnú elektronickú prihlášku pre uchádzačov v 1. a 2. stupni štúdia:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Intenzívne kurzy

FEI TUKE organizuje pre študentov prvého ročníka intenzívne kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl

https://www.fei.tuke.sk/sk/studium/pre-uchadzacov/pripravne-kurzy

Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na získanie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte. Sú organizované v týždni pred začiatkom školského roka alebo počas 1. semestra daného akademického roka. Výška poplatku závisí od typu kurzu:

Kurz zo stredoškolskej matematiky pre prvákov na FEI TUKE - 50 Eur

Prípravný kurz z fyziky - 50 Eur

Intenzívny kurz elektrotechniky - 52 Eur

Školné a poplatky  Na FEI TU v Košiciach budú študenti povinný uhradiť ročné školné za:

štúdium druhého a ďalšieho študijného programu pri súbežnom štúdiu
(§ 92 ods. 5 zákona) - 500 € / ak. rok

dlhšie štúdium študijného programu, ako štandardná dĺžka štúdia
(§ 92 ods. 6 zákona) - 600 € / ak. rok

štúdium plateného študijného programu v externej forme
(§ 92 ods. 3 zákona) :

1. Stupeň - bakalársky študijný program:  - 600 Eur/ak.rok

2. Stupeň - inžiniersky študijný program:  - 700 Eur/ak.rok

3. stupeň - doktorandský študijný program - 900 € / ak. rok

https://www.fei.tuke.sk/sk/studium/pre-uchadzacov/prihlasky-a-rozhodnutia

https://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlasky

Prijímacie konanie

Intelligent systems (inteligentné systémy) PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Priemyselná elektrotechnika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Informatika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Priemyselná elektrotechnika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Informatika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Intelligent systems (inteligentné systémy) PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Inteligentné systémy PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Informatika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 30.05.2024
Termín skúšky: – 14.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti TU v Košiciach sa majú možnosť ubytovať v Študentských domovoch TU v Košiciach, ktoré sú tvorené komplexom 7 vysokoškolských internátov. Študenti FEI TU v Košiciach sú ubytovaní v Študentskom domove na Jedlíkovej ulici č. 9. Cena za ubytovanie je 85-110 Eur/lôžko/mesiac. Poplatky sú uvedené v platnom cenníku ŠDaJ. Majú tam svoju internetovú kaviareň a na svojich izbách majú možnosť pripojenia vlastného počítača na internetovú sieť.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach študentského domova a v stravovacích zariadeniach v areáli TU. Študent si vyberá stravovacie zariadenie podľa miesta, v ktorom sa v daný deň a v danom čase nachádza. Stravovacie zariadenia TU poskytujú reštauračný systém stravovania, to znamená, že existuje možnosť výberu jedál zo širokej ponuky v hociktorom dennom a večernom čase.

https://jedalen.tuke.sk/

Ostatné služby

FEI TU v Košiciach poskytuje pre aktivity študentov v rámci voľného času široký priestor a možnosti. Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby. Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch ako sú napríklad: Internátne televízne štúdio, Internátne rozhlasové štúdio – Rádio 9 a Počítačový klub. Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach. K tradičným aktivitám študentov FEI TU v Košiciach patrí organizácia imatrikulačného plesu, diskoték a rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Emília Pietriková, PhD. (emilia.pietrikova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 05.03.2024 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje