Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelanie v odbore Ekonómia a manažment, v študijných programoch Financie, bankovníctvo a investovanie a Ekonomika a manažment verejnej správy. Štúdium je plne akreditované vo všetkých troch stupňoch ponúkaných študijných programov, v dennej aj externej forme štúdia, v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Študijné programy Bc. stupňa

Financie, bankovníctvo a investovanie

Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy Ing. stupňa

Financie, bankovníctvo a investovanie

Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijné programy PhD. stupňa

Financie

Priestorová a regionálna ekonómia

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach je známa dôrazom na kvalitu vzdelávania, priateľské prostredie, širokou ponukou zahraničných mobilít, orientáciou na cudzie jazyky a na transfer poznatkov z praxe prostredníctvom širokej spolupráce s externými partnermi.

Naši študenti majú možnosť:

 • absolvovať anglofónny program (časť predmetov vyučovaná v anglickom jazyku) alebo frankofónny program (intenzívny kurz francúzštiny aj pre začiatočníkov + predmety vo francúzskom jazyku),
 • viacnásobne absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus – viac ako 40 univerzít v Európe, Rusku, USA a Japonsku,
 • súbežne získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School), vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis) alebo v Rusku (Chabarovská štátna univerzita),
 • profilovať svoje štúdium výberom zo širokej škály voliteľných predmetov,
 • absolvovať už počas štúdia stáž/odbornú prax v popredných firmách v regióne i v zahraničí,
 • pripraviť sa na získanie, prípadne priamo získať praxou cenené certifikáty (ACCA, CFA),
 • absolvovať zamestnávateľmi žiadané predmety (napr. SAP), výučbu dvoch cudzích jazykov, vyberať si z ponuky predmetov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,
 • rozvíjať soft skills v rámci aktivít pripravovaných v spolupráci s externými partnermi (AIESEC, BEST, prestížne medzinárodné firmy),
 • odlíšiť sa od priemeru a zapojiť sa do rôznych súťaží, realizovať svoje nápady v start-up centre TUKE atď.
 • diskutovať s tými najlepšími v odbore v rámci pravidelných prednášok odborníkov z praxe - pozri www.ekf.tuke.sk
 • využiť rôzne formy podpory – prospechové, motivačné, sociálne štipendiá, cenovo dostupné ubytovanie, širokú škálu športových a kultúrnych zariadení v rámci TUKE,
 • zažiť a užiť si Košice – druhé najväčšie mesto na Slovensku (250 000 obyvateľov) s prijateľnými životnými nákladmi, s množstvom príležitostí brigádovať/pracovať, s bohatým kultúrnym a športovým životom ... s dobrým/priamym spojením do Prahy, Londýna, Varšavy, Istanbulu, Dusseldorfu ...

Prijímacie konanie

Ekonomika a manažment verejnej správy Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment verejnej správy Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Financie, bankovníctvo a investovanie Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Financie, bankovníctvo a investovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment verejnej správy Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Financie, bankovníctvo a investovanie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Financie, bankovníctvo a investovanie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Všetci študenti EkF TUKE sa môžu uchádzať o ubytovanie a stravovať sa v Študentských domovoch a jedálňach patriacich TUKE. Podrobnosti o možnostiach ubytovania, organizácii, riadení a prevádzke študentských domovov sú uvedené na web stránke:

http://www.sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. (libusa.reveszova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje