Aktuality TUKE

Najnovšie články

Semester na Berkeley

22.07.2019

Dvaja mladí vedci z FBERG TUKE uspeli vo výzve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ich predložené projekty zaujali hodnotiacu komisiu a získali možnosť stráviť semester na jednej z najprestížnejších univerzít sveta -…  

Predĺžený termín podania prihlášky na Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach

03.06.2019

Predĺžený termín podania prihlášky  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

03.04.2019

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

05.02.2019

Dni otvorených dverí 2019: 26.-28.2.2019  

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá: Strojár - Inovátor

11.01.2019

Strojárska súťaž pre stredné školy a gymnáziá  

Košice: Na fakulte materiálov TUKE otvorili výnimočnú učebňu

13.12.2018

Už v ďalšom semestri budú môcť prostredníctvom nej študenti poznávať svet kovov a možnosti ich spracovania a recyklácie.  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

13.12.2018

Ekonomická fakulta TUKE organizuje pre uchádzačov o štúdium prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky.  

Technická univerzita v Košiciach bude pôsobiť aj na Taiwane

29.11.2018

Dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. s prodekanom odboru stavebného inžinierstva Chung Hua University prof. John C.-C., Ph.D. podpísali 10. novembra 2018 Memorandum o spolupráci medzi…  

Národná cena za spoločenskú zodpovednosť

26.11.2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od roku 2014 vyhlasuje súťaž „Národná cena za spoločenskú zodpovednosť“, ktorá sa posudzuje v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.  

Technická univerzita v Košiciach partnerom projektu RECREATE

23.11.2018

Cieľom projektu RECREATE (Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude) financovaného v rámci programu Erasmus+ je podporovať rozvoj podnikateľských zručností, kreativity, nezávislého a inovatívneho myslenia vo viacerých disciplínach na…