Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE sa komplexne orientuje na problematiku výroby a spracovávania kovových a nekovových materiálov - tým je jedinečná v SR. Absolventi sa stávajú technológmi, technickými manažérmi, pracujú vo výrobných a obchodných spoločnostiach, projekčných a výskumných organizáciách.

Prijímacie konanie

Hutníctvo PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 17.08.2022
Termín skúšky: – 24.08.2022

Náuka o materiáloch PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 17.08.2022
Termín skúšky: – 24.08.2022

Náuka o materiáloch PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 17.08.2022
Termín skúšky: – 24.08.2022

Hutníctvo PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 17.08.2022
Termín skúšky: – 24.08.2022

Spracovanie a recyklácia odpadov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Materiálové inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Hutníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Hutníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Materiálové inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Hutníctvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2022
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Prijatí uchádzači dennej formy štúdia majú možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach. Ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií  http://www.tuke.sk/sdtu.

Stravovanie

Stravovanie v jedálňach v areáli univerzity, príp. bufetoch a v študentských domovoch. Info  http://www.tuke.sk/stdu.

Ostatné služby

Využívať študentské zľavy, ktoré poskytuje ISIC, volný prístup na internet, do PC miestností fakulty, volný prístup do knižnice, študovní a telocviční TUKE, využívať študentské mobility – absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách,  zúčastniť sa exkurzií vo výrobných prevádzkach,  získať motivačné – mimoriadne a prospechové štipendiá, podnikové štipendiá,  účastniť sa letných platených stáží a praxí, aj v zahraničí.

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. (lubomir.pikna@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 26.10.2020 14:01

Upozorniť na neaktuálne údaje