Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 49

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 16.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 20.04.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 08.03.2021 - 30.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 08.03.2021 - 30.09.2021