Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 60

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Bezpečnosť krmív a potravín
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023 02.06.2022 - 06.06.2022
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Farmácia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023 09.06.2022 - 11.06.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Hygiena potravín
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023 09.06.2022 - 11.06.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Imunológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Imunológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Imunológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Imunológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Infekčné choroby zvierat
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Infekčné choroby zvierat
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Infekčné choroby zvierat
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Infekčné choroby zvierat
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kynológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kynológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikrobiológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikrobiológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikrobiológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikrobiológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Náuka o živočíchoch
1. stupeň , D, Anglický
denná
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Parazitárne choroby zvierat
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Parazitárne choroby zvierat
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Parazitárne choroby zvierat
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Parazitárne choroby zvierat
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pohoda a ochrana zvierat
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.05.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Trh a kvalita potravín
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.05.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna morfológia a fyziológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2023 - 28.07.2023 25.05.2023 - 17.08.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárna sestra
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorné choroby zvierat
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorné choroby zvierat
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorné choroby zvierat
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorné choroby zvierat
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2023 - 28.07.2023 25.05.2023 - 17.08.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Všeobecné veterinárske lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023 09.06.2022 - 11.06.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výživa zvierat a dietetika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výživa zvierat a dietetika
3. stupeň , D, Anglický
denná 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výživa zvierat a dietetika
3. stupeň , E, Anglický
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výživa zvierat a dietetika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 14.04.2023 - 15.06.2023 03.07.2023 - 03.07.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 31.03.2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.01.2023 - 31.03.2023