Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický
3600 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický
3600 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský
2290 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský
2040 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2490 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň, D, Anglický
3700 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň, E, Anglický
3700 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2490 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, D, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, E, Slovenský
2140 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
správne právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
1890 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
1690 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
1890 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
1990 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, E, Slovenský
1890 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Slovenský
9990 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Anglický
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
dizajn médií
1. stupeň, D, Slovenský
2450 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
2190 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, E, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálne štúdiá
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálne štúdiá
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1890 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2090 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2090 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
2240 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
1990 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2390 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská a pracovná psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská a pracovná psychológia
2. stupeň, E, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 0 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská psychológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská psychológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.