Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský
2390 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský
2390 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, E, Slovenský
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
2090 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
2090 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
dizajn médií
1. stupeň, D, Slovenský
2590 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
2390 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2590 € 0 € 0 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.