Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave digitálne umenia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave fotografia a nové médiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave grafika a iné médiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave intermédiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave maliarstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave textilná tvorba
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave úžitkové umenie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vizuálna komunikácia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave architektonická tvorba
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a prax súčasného umenia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dizajn
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave reštaurátorská tvorba
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vizuálne umenia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 25 € 25 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 1000 € 40 € 40 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave výtvarné umenie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave výtvarné umenie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 1000 € 40 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.